Personeel & organisatie

Competentiemanagement*

Competentiemanagement is toekomstgericht sturen op gedragskenmerken met als doel het leveren van een wezenlijke bijdrage aan uw organisatie- of afdelingsdoelstellingen. Een competentie is te omschrijven als een combinatie van vaardigheid, kennis en attitude. Voorbeelden zijn: Klantgerichtheid, Leiderschap, Sociale Vaardigheden, Resultaatgerichtheid. Er wordt verband gelegd tussen de doelen van uw organisatie of afdelingen, de daarvoor benodigde (kern)competenties en de bij uw medewerkers aanwezige competenties.

 

Met competentiemanagement krijgt u als leidinggevende instrumenten in handen om te sturen op gedrag en te coachen op competenties van uw medewerkers. Kerncompetenties leveren u handvatten voor functiebeschrijvingen, formatieplannen en managementstijl. Competentieprofielen zijn te gebruiken bij selectie, ontwikkeling, beoordeling en loopbaanplanning.

 

Wij kunnen u begeleiden bij de invoering van competentiemanagement in uw organisatie of afdeling. We komen u graag vertellen wat competentiemanagement binnen uw organisatie te weeg kan brengen.

 

* Het invoeren van competentiemanagement bij uw bedrijf of bedrijfsonderdeel kan b.v. als
   project
prima bekostigd worden door aanschaf van de P&O Kaart!

  

 

E. de Bruijnstraat 3             Postbus 5520

1411 SX  Naarden.               1410 EA Naarden.

Bezoekadres:            Postadres:

Telefoon: (035) 6944550

Fax:         (035) 6947550

E-mail:      info@po-plus.nl