Personeel & organisatie

Conflictbemiddeling

Samenwerken blijft mensenwerk en waar mensen samenwerken zullen conflicten ontstaan. Conflicten kunnen voor verheldering zorgen, maar kunnen ook uitmonden in onbeheersbare, onwerkbare en improductieve situaties.

Voordat u het conflict uit gaat vechten met dure advocaten bij de rechtbank, waarbij u de kans loopt ook nog eens een schadevergoeding te moeten betalen, kan mediation een oplossing zijn. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die mensen de gelegenheid biedt zelf hun conflict op te lossen, met ondersteuning van een deskundige procesbegeleider.

 

De voordelen van mediation zijn:

 

· snelle en daardoor kostenbesparende oplossing

· partijen houden eigen verantwoording

· verdere escalatie van het conflict wordt voorkomen

· ruimte voor creatieve oplossingen

· geen onnodige beschadiging van partijen

· gezamenlijke oplossing = win-win resultaat

 

Lees verder

 

 

E. de Bruijnstraat 3             Postbus 5520

1411 SX  Naarden.               1410 EA Naarden.

Bezoekadres:            Postadres:

Telefoon: (035) 6944550

Fax:         (035) 6947550

E-mail:      info@po-plus.nl