Personeel & organisatie

Individuele training en coaching

 

Het naar boven halen van functionele kwaliteiten van mensen en hen inzicht laten verkrijgen in processen die hen beÔnvloeden in het gedrag, zijn activiteiten die regelmatig door P&O plus wordt verzorgd. Daarvoor vinden met regelmaat gesprekken plaats met de betrokkene, in een veilige omgeving. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld medewerkers bij professionaliseringstrajecten geholpen worden de switch te maken van een beheersmatige en op uitvoering gerichte taakopvatting tot een moderne en professioneel georiŽnteerde functievervulling.

 

Lees verder

 

 

E. de Bruijnstraat 3†††††††††††† Postbus 5520

1411 SX† Naarden.†††††††††††††† 1410 EA Naarden.

Bezoekadres:††††††††††† Postadres:

Telefoon: (035) 6944550

Fax:†††††††† (035) 6947550

E-mail:††††† info@po-plus.nl