Personeel & organisatie

Teamcoaching


Hoe worden we een echt team? Afdelingen, teams moeten doelstellingen realiseren, resultaten boeken in productie, kwaliteit en geld. Als u als leidinggevende uw medewerkers meer verantwoordelijkheid wilt laten nemen voor de eigen werkprocessen en de resultaten is teamcoaching een goede weg daar naar toe.


P&O-plus kan door teamcoaching het team en de individuele leden ervan laten ervaren wat het is om niet op inhoud aangestuurd te worden, maar op het proces. En wat het is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de interactie en voor het resultaat.

Teamcoaching start na een uitgebreide intake en wordt toegesneden op de fase van teamvorming waarin de groep verkeert.

 

 

E. de Bruijnstraat 3             Postbus 5520

1411 SX  Naarden.               1410 EA Naarden.

Bezoekadres:            Postadres:

Telefoon: (035) 6944550

Fax:         (035) 6947550

E-mail:      info@po-plus.nl