De mediator neemt geen beslissingen en geeft geen inhoudelijke adviezen, maar helpt de partijen zicht te krijgen op de situatie en op mogelijke oplossingen. Daarvoor neemt de mediator de zorg voor de noodzakelijke randvoorwaarden en de procedurele en procesmatige kant op zich. Veiligheid en vrijwilligheid vormen de basis van het proces. De mediator kent de gesprekstechnieken die het voor de partijen gemakkelijker maakt het conflict te bespreken en bruggen te slaan. Onder zijn of haar begeleiding zoeken partijen samen actief naar de meest bevredigende oplossing van het conflict.

 

Mediation kan een waardevol instrument zijn bij vrijwel alle soorten van conflicten of geschillen. De mediator van P&O-plus richt zich op zakelijke en emotionele conflicten binnen organisaties. De mediation start en eindigt met de uitdrukkelijke instemming van de conflictpartijen. Voordat de eerste gezamenlijke bijeenkomst plaatsvindt, voert de mediator een intakegesprek met beide partijen. Tijdens de eerste bijeenkomst maken de partijen samen met de mediator afspraken over de manier van werken. Vervolgens wordt gestart met bemiddelen: door de vraagstelling brengt de mediator de onderliggende belangen, verwijten, oud zeer, gemeenschappelijke belangen en oplossingsmogelijkheden in beeld. Daarna komen mogelijke oplossingen aan de orde. De partijen komen zelf, in onderling overleg, tot de oplossing. Ten behoeve van de voortgang wordt door de mediator zelf een kort verslag gemaakt van alle bijeenkomsten. Als uiteindelijk voor alle partijen de meest bevredigende oplossing gevonden wordt en alle voors en tegens zijn afgewogen, kan de oplossing worden vastgelegd in bindende afspraken. Daarmee is de mediation afgerond.

Personeel&Organisatie

Conflictbemiddeling