Bespreken leidinggevende en medewerker samen wat zij van elkaar kunnen en mogen verwachten, welke doelstellingen gesteld worden en hoe die gehaald gaan worden, dan hebben we het over een functioneringsgesprek. Kijkt men terug en beoordeelt de leidinggevende het functioneren van de medewerker in het licht van de afspraken die zijn gemaakt over bijvoorbeeld het achterliggende jaar, dan spreken we van een beoordelingsgesprek.

 

In een ideale situatie vindt minimaal éénmaal per jaar wisselend een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats. Veel CAO’s stellen deze gesprekken zelfs verplicht. P&O-plus gelooft sterk in het organiseren van beoordelings- en functioneringsgesprekken volgens de principes van Competentiemanagement*.

 

Meer informatie over Competentiemanagement treft u aan op een van de hiernaast gegeven rubrieken

 

* Ook dit project kunt u met behulp van de P&O ‘Strippen’Kaart door ons laten verzorgen!

Personeel&Organisatie

Functioneren & Beoordelen